lördag, december 04, 2010

lön för mödan

gick till sunkiska för att lämna in lotto. tyckte mig vara värd en onnensanat... och den var värd 3o€!!! :)