torsdag, december 13, 2012

1o år = strampen jullunch

sticker iväg, så här mitt på arbetsdagen, till strampen på jullunch. tack från jobbet för 10 år.
vad gör ni så här mitt på luciadagen?!